Chính sách bảo hành

Trang chủ +84909625080
0Đã thêm vào giỏ

Chính sách bảo hành

Sản phẩm không được đổi mới, chỉ được sửa chữa bảo hành theo thời gian quy định (Nếu sản phẩm bảo hành phải thay linh kiện mới thì khách hàng phải chịu phát sinh phí. Trường hợp không thay linh kiện khách hàng sẽ được sửa chữa miễn phí trong thời gian sản phẩm còn bảo hành
+84909625080
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ