QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tông đơ khắc hoa văn

Tông đơ khắc hoa văn

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ2

Xà cừ2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ đắp móng 12 màu

Xà cừ đắp móng 12 màu

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ 1

Xà cừ 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ (12 màu)

Xà cừ (12 màu)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ - Kim tuyến

Xà cừ - Kim tuyến

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN USA

KIM TUYẾN USA

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến USA 1

Kim tuyến USA 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến mịn(set)

Kim tuyến mịn(set)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến giấy kiếng

Kim tuyến giấy kiếng

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến giấy bạc (mịn)

Kim tuyến giấy bạc (mịn)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP TRONG)

KIM TUYẾN (NẮP TRONG)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP ĐEN) 1

KIM TUYẾN (NẮP ĐEN) 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Hột nhựa 10000 viên

Hột nhựa 10000 viên

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Hột nhựa 10000 viên 2

Hột nhựa 10000 viên 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
HỘT ĐÁ 1440 VIÊN1

HỘT ĐÁ 1440 VIÊN1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
HỘT ĐÁ 1440 VIÊN

HỘT ĐÁ 1440 VIÊN

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Hoa khô

Hoa khô

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Giấy bạc đắp móng

Giấy bạc đắp móng

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Venique

Sơn Venique

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn OPI

Sơn OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn móng

Sơn móng

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn màu Seche

Sơn màu Seche

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn màu IBD

Sơn màu IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng, Base OPI

Sơn dưỡng, Base OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng OPI ENVY

Sơn dưỡng OPI ENVY

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng Nails Alive

Sơn dưỡng Nails Alive

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng Nail Tek

Sơn dưỡng Nail Tek

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Cucio

Sơn Cucio

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China Glaze

Sơn China Glaze

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 4

Sơn China glaze 4

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 3

Sơn China glaze 3

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 2

Sơn China glaze 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 01

Sơn China glaze 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mờ

Sơn bóng mờ

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mờ Essie

Sơn bóng mờ Essie

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mau khô Seche

Sơn bóng mau khô Seche

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mau khô Seche 14ml

Sơn bóng mau khô Seche 14ml

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Base+Top VeniQue

Sơn Base+Top VeniQue

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Nails Alive Xanh

Nails Alive Xanh

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
NAILS ALIVE HỒNG

NAILS ALIVE HỒNG

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel bóng mờ ibd - matte

Gel bóng mờ ibd - matte

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel bóng không đèn

Gel bóng không đèn

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
BẢNG MÀU SƠN OPI

BẢNG MÀU SƠN OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 4

Bảng màu sơn OPI 4

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 3

Bảng màu sơn OPI 3

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 2

Bảng màu sơn OPI 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 1

Bảng màu sơn OPI 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche

Bảng màu seche

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche 3

Bảng màu seche 3

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche 2

Bảng màu seche 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche 01

Bảng màu seche 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
TOP COAT GEL

TOP COAT GEL

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn gel

Sơn gel

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Gel KiaraSky

Sơn Gel KiaraSky

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn gel ibd - Base, Top

Sơn gel ibd - Base, Top

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
SET GEL OPI

SET GEL OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
IGEL

IGEL

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
IGEL 02

IGEL 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Giấy chùi gel

Giấy chùi gel

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Giấy bạc Opi ( tháo gel )

Giấy bạc Opi ( tháo gel )

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GELL II

GELL II

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gelish

Gelish

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gelish 01

Gelish 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL

GEL

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu Usichem

Gel màu Usichem

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu OPI

Gel màu OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu IBD

Gel màu IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu IBD 01

Gel màu IBD 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL MÀU GELISH - HARMONY

GEL MÀU GELISH - HARMONY

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu Cuccio 01

Gel màu Cuccio 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu CND

Gel màu CND

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL IBD

GEL IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color OPI

Gel color OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color OPI (set 6 chai )

Gel color OPI (set 6 chai )

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color Lechat

Gel color Lechat

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color CND

Gel color CND

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color CND 02

Gel color CND 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color CND 01

Gel color CND 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel bóng mờ

Gel bóng mờ

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel BASE - TOP CND

Gel BASE - TOP CND

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel 04

Gel 04

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL 03

GEL 03

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL 02

GEL 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL 01

GEL 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bond Gelish

Bond Gelish

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Orly 1

Bảng màu sơn Orly 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn IBD

Bảng màu sơn IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn ibd 02

Bảng màu sơn ibd 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn ibd 01

Bảng màu sơn ibd 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Gel ibd

Bảng màu sơn Gel ibd

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Essie

Bảng màu sơn Essie

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Essie 02

Bảng màu sơn Essie 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
SÚNG PHUN

SÚNG PHUN

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn phun

Sơn phun

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
1 2 3 4 5