QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang trí móng
Thiết bị chăm sóc móng
Cọ ngành móng
Gel đắp móng
Hạt đính móng
Hình Design
In móng
Keo dán móng
Lọ liquid
Máy hơ gel
Máy mài móng
Phun móng
Sơn gel
Sơn móng
Móng típ
Xà Cừ-Kim Tuyến- Hoa Khô
Xà cừ2

Xà cừ2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ đắp móng 12 màu

Xà cừ đắp móng 12 màu

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ 1

Xà cừ 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ (12 màu)

Xà cừ (12 màu)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Xà cừ - Kim tuyến

Xà cừ - Kim tuyến

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN USA

KIM TUYẾN USA

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến USA 1

Kim tuyến USA 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến mịn(set)

Kim tuyến mịn(set)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến giấy kiếng

Kim tuyến giấy kiếng

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Kim tuyến giấy bạc (mịn)

Kim tuyến giấy bạc (mịn)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP TRONG)

KIM TUYẾN (NẮP TRONG)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

KIM TUYẾN (NẮP ĐEN)

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
KIM TUYẾN (NẮP ĐEN) 1

KIM TUYẾN (NẮP ĐEN) 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Hột nhựa 10000 viên

Hột nhựa 10000 viên

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Hột nhựa 10000 viên 2

Hột nhựa 10000 viên 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
HỘT ĐÁ 1440 VIÊN1

HỘT ĐÁ 1440 VIÊN1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
HỘT ĐÁ 1440 VIÊN

HỘT ĐÁ 1440 VIÊN

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Hoa khô

Hoa khô

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Giấy bạc đắp móng

Giấy bạc đắp móng

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Venique

Sơn Venique

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn OPI

Sơn OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn móng

Sơn móng

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn màu Seche

Sơn màu Seche

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn màu IBD

Sơn màu IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng, Base OPI

Sơn dưỡng, Base OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng OPI ENVY

Sơn dưỡng OPI ENVY

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng Nails Alive

Sơn dưỡng Nails Alive

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn dưỡng Nail Tek

Sơn dưỡng Nail Tek

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Cucio

Sơn Cucio

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China Glaze

Sơn China Glaze

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 4

Sơn China glaze 4

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 3

Sơn China glaze 3

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 2

Sơn China glaze 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn China glaze 01

Sơn China glaze 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mờ

Sơn bóng mờ

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mờ Essie

Sơn bóng mờ Essie

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mau khô Seche

Sơn bóng mau khô Seche

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn bóng mau khô Seche 14ml

Sơn bóng mau khô Seche 14ml

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Base+Top VeniQue

Sơn Base+Top VeniQue

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Nails Alive Xanh

Nails Alive Xanh

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
NAILS ALIVE HỒNG

NAILS ALIVE HỒNG

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel bóng mờ ibd - matte

Gel bóng mờ ibd - matte

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel bóng không đèn

Gel bóng không đèn

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
BẢNG MÀU SƠN OPI

BẢNG MÀU SƠN OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 4

Bảng màu sơn OPI 4

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 3

Bảng màu sơn OPI 3

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 2

Bảng màu sơn OPI 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn OPI 1

Bảng màu sơn OPI 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche

Bảng màu seche

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche 3

Bảng màu seche 3

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche 2

Bảng màu seche 2

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu seche 01

Bảng màu seche 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
TOP COAT GEL

TOP COAT GEL

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn gel

Sơn gel

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn Gel KiaraSky

Sơn Gel KiaraSky

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn gel ibd - Base, Top

Sơn gel ibd - Base, Top

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
SET GEL OPI

SET GEL OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
IGEL

IGEL

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
IGEL 02

IGEL 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Giấy chùi gel

Giấy chùi gel

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Giấy bạc Opi ( tháo gel )

Giấy bạc Opi ( tháo gel )

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GELL II

GELL II

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gelish

Gelish

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gelish 01

Gelish 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL

GEL

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu Usichem

Gel màu Usichem

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu OPI

Gel màu OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu IBD

Gel màu IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu IBD 01

Gel màu IBD 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL MÀU GELISH - HARMONY

GEL MÀU GELISH - HARMONY

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu Cuccio 01

Gel màu Cuccio 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel màu CND

Gel màu CND

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL IBD

GEL IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color OPI

Gel color OPI

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color OPI (set 6 chai )

Gel color OPI (set 6 chai )

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color Lechat

Gel color Lechat

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color CND

Gel color CND

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color CND 02

Gel color CND 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel color CND 01

Gel color CND 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel bóng mờ

Gel bóng mờ

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel BASE - TOP CND

Gel BASE - TOP CND

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Gel 04

Gel 04

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL 03

GEL 03

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL 02

GEL 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
GEL 01

GEL 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bond Gelish

Bond Gelish

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Orly 1

Bảng màu sơn Orly 1

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn IBD

Bảng màu sơn IBD

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn ibd 02

Bảng màu sơn ibd 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn ibd 01

Bảng màu sơn ibd 01

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Gel ibd

Bảng màu sơn Gel ibd

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Essie

Bảng màu sơn Essie

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Bảng màu sơn Essie 02

Bảng màu sơn Essie 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
SÚNG PHUN

SÚNG PHUN

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
Sơn phun

Sơn phun

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
SƠN PHUN LỚN

SƠN PHUN LỚN

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
MÁY PHUN MÓNG 02

MÁY PHUN MÓNG 02

Mã sp: PLT -

Liên Hệ

Chi tiết
1 2 3 4